Conditionally display featured image … – Usuwanie wyróżnionego obrazka

Wtyczka „Conditionally display featured image on singular pages and posts” pozwala wybrać czy wyróżniony obraz powinien być wyświetlany w widoku pojedynczego postu / strony, czy nie. Ta wtyczka nie ma wpływu na widok archiwum lub miniatur na stronie głównej.