WordPress Komentarze

Jak odpowiedzieć na komentarz czytelnika jako autor bloga. W panelu administracyjnym wybieramy z menu po lewej stronie Komentarze (punkt 1). Następnie klikamy Odpowiedz (punkt2) przy komentarzu na który chcemy udzielić odpowiedzi. Wpisujemy odpowiedź w pole poniżej (punkt 3) i klikamy Odpowiedz (punkt 4).