WordPress Popularne

Aby zalogować się do swojego panelu WordPress wpisz w pasek adresu przeglądarki nazwę swojej domeny i dopisz /wp-admin lub /wp-login.php Wypełnij pola Nazwa użytkownika Hasło I kliknij "Zaloguj się"